หอยวางแช่น้ำแข็งเอาไว้

หอยวางแช่น้ำแข็งเอาไว้

หอยวางแช่น้ำแข็งเอาไว้