Woocommerce Payment Gateway for Pay@All by Counter Service

฿1,800.00

Description

ปลั๊กอินสำหรับ Woocommerce เพื่อรองรับการชำระเงินผ่านทาง Counter Service ครับ โดยลูกค้าจะต้องพิมพ์ใบชำระเงินที่แสดงบนหน้าจอ แล้วไปจ่ายเงินที่ Counter Service ซึ่งสามารถจ่ายเงินที่ 7Eleven ได้

Features:

  1. ยืนยันออเดอร์อัตโนมัติ หลังจากการชำระเงิน
  2. สามารถใส่ prefix ของเลขที่ออเดอร์ได้ – บางทีลูกค้าอาจจะมีหลายๆร้านที่ใช้ชื่อบริษัทเดียวกัน แล้วอยากแยกเลขที่ใบเสร็จ การเติม prefix ไว้ด้านหน้า ทำให้เราสามารถแยกบิลของแต่ละร้านออกมาได้

Screenshot

หน้าการตั้งค่าของ Pay@All
หน้าการตั้งค่าของ Pay@All

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/gd_ab

เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/theeravatcom