จักรเย็บผ้าและเตารีดไอน้ำ ELVIRA ที่นำมาบริจาคในครั้งนี้

จักรเย็บผ้าและเตารีดไอน้ำ ELVIRA ที่นำมาบริจาคในครั้งนี้