ดร. (ซ้าย) กำลังคุยกับคุณภารไดย ธีระธาดา (ขวา) ถึงจักรเย็บผ้า ELVIRA ที่นำมาบริจาคในครั้งนี้

ดร. (ซ้าย) กำลังคุยกับคุณภารไดย ธีระธาดา (ขวา) ถึงจักรเย็บผ้า ELVIRA ที่นำมาบริจาคในครั้งนี้