หน้าตึก ไฟ ฟ้า ที่ถ.ประดิพัทธ์

หน้าตึก ไฟ ฟ้า ที่ถ.ประดิพัทธ์