เด็กจีนก็มาขึ้นเขาเหมือนกัน


เด็กจีนนี่ เห็นขึ้นเขามากันเยอะเลยครับ แข็งแรงกันจริงๆ


Leave a Reply