ภายในศาลเจ้า


ภายในศาลเจ้า จะมีเรือนไม้เก่าๆ


Leave a Reply