มองไปไกลๆ จะเห็นเค้าแขวนผักตากไว้บนราวไม้ กับเห็ดหูหนูถูกตากไว้บนถนนด้วยครับ


มองไปไกลๆ จะเห็นเค้าแขวนผักตากไว้บนราวไม้ กับเห็ดหูหนูถูกตากไว้บนถนนด้วยครับ


Leave a Reply