บ้านในหมู่บ้านแบบเก่า จะเป็นบ้านไม้ หลังคามุงกระเบื้องแบบเก่า


บ้านในหมู่บ้านแบบเก่า จะเป็นบ้านไม้ หลังคามุงกระเบื้องแบบเก่า


Leave a Reply