ตากเห็ดหูหนูดำบนถนน


ที่เห็นอยู่บนถนนเกลื่อนนี่ เป็นเห็ดหูหนูดำที่ชาวบ้านเค้าตากเอาไว้


Leave a Reply