เปลี่ยนชื่อเพจ: ฟอร์มสำหรับในชื่อเพจใหม่


เปลี่ยนชื่อเพจ: 3. ทีนี้เราก็ใส่ชื่อเพจใหม่ของเราในฟอร์มที่เฟสบุ๊คแสดงไว้ได้เลยนะครับ

ฟอร์มสำหรับใส่ชื่อเพจใหม่

เค้ามีชื่อที่ไม่ให้ใช้ด้วยนะ อ่านก่อนตั้งชื่อนะครับ


Leave a Reply