Tag: work

  • ลูกน้อง : คนสำคัญของหัวหน้า

    ลูกน้อง : คนสำคัญของหัวหน้า

    โพสต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องเจ้านาย/ลูกน้องรอบๆตัวนี่แหละครับ บวกกับกำลังอ่านหนังสือ “How to win friends and Influence people” อยู่ ก็เลือกหัวข้อเกี่ยวกับลูกน้องอันเป็นที่รักของหัวหน้าทั้งหลายมาเขียนให้อ่านกันครับ