Tag: libgegl

  • ลง GIMP บน Ubuntu ไม่ได้

    ลง GIMP บน Ubuntu ไม่ได้

    วันนี้มีหลายเรื่องเลยล่ะครับ พอดีพึ่งอัพเดท Ubuntu ใหม่ กะจะลง Openshot เวอร์ชั่นใหม่มาใช้ พออัเดทเสร็จ ลง Openshot เสร็จ จะแต่งรูป… เปิด GIMP ไม่ได้ GIMP หลายไปจากคอมพิวเตอร์ครับ T-T