Tag: hunan

  • เที่ยวเมืองจีน 2017: วันที่ 4 – Tianyi Lane ทางเดินสู่ท้องฟ้า

    เที่ยวเมืองจีน 2017: วันที่ 4 – Tianyi Lane ทางเดินสู่ท้องฟ้า

    หลังจากที่เราเสร็จภารกิจการเยี่ยมญาติ (ห่าง..ห่างงงง) ในเมืองจีนกันไปแล้วครับ วันนี้คณะทัวร์ของเราจะเริ่มออกเที่ยวแล้วครับ โดยในทริปนี้เราจะไปเที่ยวภูเขากัน 2 วันเลยครับ ซึ่งภูเขาที่เราจะไปเที่ยวกันจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติลั่งชาน (Langshan) ครับ