Tag: gimp

  • ลง GIMP บน Ubuntu ไม่ได้

    ลง GIMP บน Ubuntu ไม่ได้

    วันนี้มีหลายเรื่องเลยล่ะครับ พอดีพึ่งอัพเดท Ubuntu ใหม่ กะจะลง Openshot เวอร์ชั่นใหม่มาใช้ พออัเดทเสร็จ ลง Openshot เสร็จ จะแต่งรูป… เปิด GIMP ไม่ได้ GIMP หลายไปจากคอมพิวเตอร์ครับ T-T

  • วิธีทำ Squared Video ด้วย Openshot และ GIMP

    วิธีทำ Squared Video ด้วย Openshot และ GIMP

    เทคนิกการทำ Squared Video ด้วย freeware อย่าง Openshot และ GIMP ครับ