Tag: communication

  • [รีวิว] หนังสือ “พูดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบนี้เอง”

    [รีวิว] หนังสือ “พูดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบนี้เอง”

    สวัสดีครับ โพสต์นี้จะมาเล่าหนังสือ “พูดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบนี้เอง” สืบเนื่องจากในปี 2019 นี้ผมได้ตั้งเป้าที่จะเขียนบล็อก 1 โพสต์/อาทิตย์ และอ่านหนังสือ 1 เล่ม/เดือน .. และหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ดองเอาไว้อีกเล่มนึง ก็เลยเอามาอ่านเป็นเล่มแรกของปีครับ