Tag: ซื้อบ้าน

  • ทะเบียนสมรส ซื้อบ้าน

    ทะเบียนสมรส ซื้อบ้าน

    ในยุคนี้ผมเห็นหลายๆคู่ แต่งงานกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส… ..ด้วยเหตุผลที่มีมากมาย.. ก็มีบางเหตุผล อย่างเช่น เวลาจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ พวกตึก บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ (หรือทาวน์โฮม) จะได้ไม่ต้องรบกวนคู่สมรสให้มาเซ็นยินยอม