Tag: ความผิดพลาด

  • เมื่อ Responsibility ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบ

    เมื่อ Responsibility ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบ

    วันก่อนได้ฟัง Podcast Super Productive ของรวิศ หาญอุตสาหะครับ คลิปนี้เค้า คุยกับ พงศ์ระพี เจนจรัตน์ พูดถึงการทำงานแบบ Agile ซึ่งก็จริงอย่างที่เค้าพูดน่ะแหละ ว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกบริษัท .. แต่มีอยู่คำนึงที่ผมอยากเอามาขยายความต่อ นั่นก็คือคำว่า Responsibility

  • เมื่อทำผิดพลาด อยู่ต่อ หรือลาออก…?

    โพสต์นี้ มาจากประสบการณ์ตรงเลยครับ เมื่อเซิร์ฟเวอร์เกิดเดี้ยงขึ้นมา งานเข้าเลยครับ… อีกทั้งความผิดพลาดคราวนี้มันแรงมากครับ แล้วก็เลยเป็นประเด็นที่ว่า ลาออก หรืออยู่ต่อดี