Tag: pattaya

  • Kaan Show by Singha Corporation

    Kaan Show by Singha Corporation

    ได้มีโอกาสมาดู Kaan Show ด้วยความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ใจดี ให้บัตรฟรีมาครับ มาดูการแสดงก่อนที่จะเปิดจริงครับ