Kaan Show by Singha Corporation

บัตร Kaan Show
บัตร Kaan Show

ได้มีโอกาสมาดู Kaan Show ด้วยความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ใจดี ให้บัตรฟรีมาครับ มาดูการแสดงก่อนที่จะเปิดจริงครับ

ตอนมาพัทยา รถติดที่ด่านจ่ายเงินมอเตอร์เวย์ครับ เลยทำให้มาถึงโรงละครดีลักษณ์สายไปหน่อย ถ้าจะขับรถจากกรุงเทพมาที่โรงละครเลย แนะนำให้เผื่อเวลาการเดินทางไว้เลย 3 ชั่วโมงครับ

ถ้าสายประมาณ 15 นาที ประตูจะปิด เพราะการแสดงในช่วงแรกต้องใช้ความมืด… ถ้าเปิดประตูโรงละครจะทำให้มีแสงมารบกวนการแสดง… เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ประตูบอกให้รอประมาณ 7 นาที Continue Reading