บันทึก: นโยบายกทม ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ปี 2556

จดบันทึกเพื่อไว้ทบทวนอีก 4 ปีข้างหน้านะครับ ว่านโยบายของผู้ว่าฯ กทมคนที่ 16 ที่เพิ่งชนะเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 นี้ จะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนครับ

View: 24